×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص شمول سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها در مورد « شرکت آپارتمان شاهگلی » و « شرکت تولیدی خانه گستر »


ضوابط تامین حداقل مسکن و اداره معیشت زندگی خانواده های بی سرپرست و اشخاص از کار افتاده مهاجر


آئین نامه اجرائی تبصره 43 قانون بودجه سال 1371 کل کشور


مصوبه شورای عالی اداری راجع به اصلاح روشها و مقررات ترخیص کالاهای وارده تجاری


مصوبه شورای عالی اداری راجع به بهبود سیستمها و روشها و گردش کار در ادارات


اصلاحیه بند الف ماده 5 آئین نامه اجرائی تبصره 16 قانون بودجه سال 1371 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده 136 قانون کار


آئین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید


تصویبنامه در خصوص تعیین هزینه برگزاری آزمون ورودی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و اعزام


تصویبنامه در خصوص الحاق یک ماده به عنوان ماده 16 آیین نامه اجرایی تبصره 45 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه هیات وزیران در مورد اصلاح ماده 4 اصلاحی آیین نامه شرایط استفاده از خانه های سازمانی


رسیدگی دیوان عدالت اداری به اعتراضات نسبت به آراءقطعی صادره دراجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلهاومراتع مراتع مصوب 22شهریورماه 1367جوازقانونی ندارد


اصلاح اساسنامه های سازمانهای منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ، چابهار و کیش


آئین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز


آئین نامه اجرائی تبصره 44 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


تصویبنامه در خصوص خرید کالاهای مورد نیاز دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح


آئین نامه اجرائی بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1376 کل کشور


اصلاح مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به اصلاحات تقسیماتی در استان اردبیل


ضوابط پرداخت فوق العاده جذب در سازمان سنجش از دور ایران