×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه کرمان


اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان


اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی


اساسنامه مرکز بررسی قیمتها


اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکتهای برق منطقه ای


اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)


اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای غرب


اساسنامه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه


اساسنامه سازمان زمین


اصلاح اساسنامه سازمان مسکن


اساسنامه شورای عالی اطلاعات و جهانگردی


اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیایی


اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون


طرح قانونی عفو و بخشودگی زندانیان به مناسبت بزرگداشت نیم قرن شاهنشاهی پهلوی


قانون موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی مصر


قانون موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس


قانون موافقتنامه همکاری جهانگردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی


قانون استخدام هیات علمی دانشکده افسری


قانون اجازه عضویت دولت ایران در گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی


قانون موافقتنامه همکاریهای فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا