×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال جمهوری نیجریه


قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده(1) قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه مصوب 1363


قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان دادستانی ویژه روحانیت


قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر ورستا


آئین نامه اجرائی ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نصرف آن در موارد معین


قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن


قانون اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی


تصویبنامه راجع به تشکیل ستاد مقابله با بحران خشکسالی


تصویبنامه در خصوص ضوابط پرداخت اضافه کار ساعتی کارکنان


اصلاح آئین نامه استخدامی پیمانی


قانون یکسان سازی برخی از مواد قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح ماده 16 قانون حقوق و مزایای مستمر ، پس انداز ثابت ، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهور اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی قانون شمول استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی


تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای زید آباد به شهر


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای لاهرود به شهر


تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای هیر به شهر


تصویبنامه در مورد تبدیل روستای رودبار به شهر


روستای رضی مرکز بخش ارشق تابع شهرستان مشگین شهر در استان اردبیل به شهر تبدیل شده و به عنوان شهر رضی شناخته شود


تصویبنامه در خصوص اصلاحات در استان خراسان


تصویبنامه راجع به اصلاحات در استان مرکزی