×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، آموزشی و علمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به تعهدات ارزی واردکنندگان


قانون اصلاح مواد 2 و 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص نحوه صدور سند ترخیص خودروهای واگذار شده


قانون تعیین وضعیت استخدامی شورایعالی انقلاب فرهنگی


تصویبنامه در خصوص تغییرات در استان کرمان


تصویبنامه راجع به ماموریت کارکنان دولت


آئین نامه اجرائی ردیف (1) بند ج تبصره 25 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص نحوه مصرف وصولیها از محل حق التولیه و اماکن مذهبی در سال 1375


تصویبنامه در خصوص فروش فصلنامه شکوفه


تصویبنامه راجع به اهدا کنندگان کلیه


دستور العمل اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سازمان بیمه خدمات درمانی کشور


تصویبنامه راجع به عیدی کلیه مستمری بگیران بازنشسته ، از کارافتاده کلی و بازمانده


تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفه های مربوط به اجرای دوره های آموزشی خاص کوتاه مدت


تصویبنامه در خصوص خرید یک دستگاه ساختمان


قانون تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود


تصویبنامه راجع به تعیین استاندار کردستان


تصویبنامه در خصوص تعیین استاندار استان زنجان


تصویبنامه راجع به تعیین استاندار استان گیلان