×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

قانون تفسیر ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصویبنامه راجع به اصلاحات تقسیماتی در استان آذربایجان غربی


اصلاح اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد معافیت از سپردن پیمان ارزی صدور خرما مالزی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به معافیت از سپردن پیمان ارزی خوراک صادراتی به کشور لبنان


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای دمق به شهر


تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای آبپخش به شهر


تصویبنامه در مورد تبدیل روستای سورک به شهر


تصویبنامه در خصوص تعیین میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی و تعرفه خدمات تشخیص و در مانی


تصویبنامه راجع به ایجاد شهرستان بوئین زهرا


اصلاح آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی


تصویبنامه در مورد اصلاحات تقسیماتی در استان اردبیل


تصویبنامه راجع به تغییر نام بخش ساحلی به بخش دلوار


تصویبنامه راجع به ایجاد واحدهای تقسیمات کشوری در استان تهران


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد تامین هزینه های جاری و عمرانی


قانون تصویب اصلاحیه های اجلاسهای لندن و کپنهاک راجع به پروتکل مونرآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن


قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید - مصوب 1346 و اصلاحیه بعدی آن


آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهرو شهرک


قانون الحاق یک تبصره قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده های شهدا ، جانبازان از کارافتاده ، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی با یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 1367 10 7


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان