×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص فروش مجله کارمند


اصلاح تصویبنامه های ماموریت مستخدمان رسمی


فهرست آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینه داخلی و همگانی در سال 1375


تصویبنامه در مورد عوارض ویژه


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص حذف قیمت کیسه پروپیلن


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به معافیت از پیمان ارزی


تصویبنامه راجع به تعیین مشاغل سخت و زیان آور در مراکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی


تصویبنامه در خصوص ورود به کشور و خروج از آن از طریق فرودگاه شهید صدوقی یزد


اصلاحیه آئین نامه اصلاحی تبصره 69 قانون بودجه سال 1355 کل کشور


اصلاح آئین نامه چگونگی اجرای طرح های مربوط به طرح های وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی


اصلاح تصویبنامه شماره 70531 ت 14676 هـ مورخ 1374 2 11


اصلاح آئین نامه اجرائی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


جرم کلاهبرداری به لحاظ فقدان رکن معنوی احراز نمی گردد


متهمین به ارتکاب یک رشته اعمال متقلبانه و با طرح نقشه قبلی و به هیات اجتماعی اقدام به کلاهبرداری نموده اند


در بزه کلاهبرداری رکن معنوی آن یعنی قصد و عمد بایست همزمان با رکن مادی احراز گردد


نقض حکم دادگاه بدوی به لحاظ عدم احراز رکن معنوی جرم کلاهبرداری (سوءنیت و قصد مجرمانه )


متهم خریداران را به امر موهوم امکان احداث بر روی زمینی موات امیدوار نموده نظر به اینکه از این طریق وجوهی قابل توجه از خریداران را تحصیل نموده است این اقدامات او از مصادیق بارز کلاهبرداری است


عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس ، منظور نمودن منافع به نفع شخصی مامور می باشد


بطور قدر متقن متهم با علم باینکه در محل بیش 63 229مترمربع زمین نداشته مبادرت به تنظیم قولنامه و فروش دو هزار مترمربع به شاکی می گردد که از طریق متقلبانه مذکور مال دیگری را برده واکل باطل می نماید


با توجه به تاریخ وقوع بزه قانون حکومت داشته و موضوع منطبق بر ماده 116 آن می باشد