×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

آئین نامه چگونگی تشکیل ،حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط ، موضوع ماده (131 )قانون کار جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه ایجاد مراکز کار آموزی جوار کار گاه و بین کار گاهی


تصویب نامه در خصوص افزایش بهای اراضی ، ساختمانها و مستحدثات در کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری


آئین نامه اجرائی تبصره (4) ماده واحده قانون تاسیس شرکت پالایش و پژوهش خون


آئین نامه اجرائی ماده (194) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تائید انتخاب روسای دانشگاههای جامع علمی - کاربردی ، شهید چمران اهواز شیراز


بازنگری در گزینش علمی رشته های هنر


سیاستها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزشهای آزاد کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات تحقیقاتی


تصویب نامه در خصوص انتصاب استاندار یزد


تصویبنامه در خصوص انتصاب استاندار مازنداران


اصلاحیه آئین نامه بند (و) و ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهر مشکین شهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر پارس آباد


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ب ) و(ی ) تبره (10) قانون بودجه سال 1380کل کشور


تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای اجرای طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره )


آئین نامه اجرائی قانون انطباق امور اداری وفنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس


مستفاد از صراحت تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی آن است که صرفا کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون مذکور مستثنی می باشند


تصویبنامه راجع به صدور پروانه کار موقت جهت اتباع خارجی