×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

تاخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی نمی تواند موجب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه در مدتی طولانی یا نامحدود و رافع مسئولیت شهرداری در صدور پروانه احداث بنا و استفاده قانونی از حقوق مالکانه باشد


تصویبنامه در خصوص اخداث صنعت در دهستان مراوه تپه ، کرند، اترک ، مزرعه ، جعفربای شرقی و غربی


تصویبنامه در خصوص خروج کالا به همراه هر تبعه خارجی


اصلاح آئین نامه اجرائی بند(ج ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


آئین نامه نرخ وماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (19) سازمان بین المللی کار


آئین نامه چگونگی تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین اعضای انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به ماموریت مستخدمات رسمی به صندق حمایت از فرصتهای شغلی


آئین نامه اجرائی قانون احتساب قسمتی از خدمت اعضای بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان خدمت دوره ضرورت


مصوبه شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی در خصوص افزایش مبالغ جریمه


بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش بهای دیماند(قدرت )برق مصرفی اشتراکی واحدهای عمومی به میزان 5000 ریال که مورد اعتراض قرار گرفته است ، خلاف قانون تشخیص داده می شود


محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضائی و با تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت وازموجبات قطع رابطه همکاری باکارفرما محسوب می شود


آیین نامه اجرائی قانون زمین شهری


آئین نامه اجرائی تبصره (16) قانون بودجه سال 1371 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده (129) قانون کارجمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به شمول سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی در مورد (شرکت بهساز اصفهان )


آئین نامه اجرائی قانون خریدوتملک اماکن آموزشی استیجاری


مصوبه شورای عالی اداری درارتباط باواگذاری بخشی از امور ووظایف وزارت کشاورزی


تصویبنامه در مورد مستثنی شدن خدمه روستایی از شمول تصویبنامه شماره 1154 مورخ 23 1 1363


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ماده 11 آئین نامه استخدام پیمانی


تصویبنامه در مورد ترخیص و ورود کتب ، نشریات و مجلات علمی ،پژوهشی و آموزشی توسط دستگاههای دولتی