×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

تصویبنامه درخصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور جهت جابجایی اعتبارات سال 1371


تصویبنامه درخصوص واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام مدارس استانها


قانون اجازه ایجاد تسهیلات قانونی برای اجرای طرحها و برنامه های مصوب سال 1371


تصویبنامه در مورد اضافه کار کارکنان دولت


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها


اصلاحیه آئین نامه اعطای نشانهای دولتی


اصلاحیه قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ا یران


تصویبنامه در مورد ادغام و تغییر بندهای 1 و 3 جدول ضمیمه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


جدول جرائم موضوع ماده 2 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی در کلیه نقاط کشور به استثنای شهر تهران


آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1371 کل کشور


تصویبنامه در مورد حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت


اصلاح تصویبنامه راجع به انتقال صنایع آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران


تصویبنامه در مورد مستمری های بازنشستگی ، از کار افتادگی کلی و جزیی ، بازماندگان ، هزینه های عائله مندی و اولاد ، پرداخت عیدی تعیین حداقل مستمری های مشمولین قانون تامین اجتماعی


تصویبنامه در مورد همطرازی معاونان سازمان انرژی اتمی و سازمان تربیت بدنی


آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی


آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1371 کل کشور


اصلاح تصویبنامه در خصوص آیین نامه اجرایی چند تبصره از قانون بودجه 1370 و اجرای آنها در سال 1371


اصلاح قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی


تصویبنامه در خصوص اجرای طرح تولید شامپو گلچهره


تصویبنامه در مورد همطرازی مدیر عامل سازمان خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران