×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (ن ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (ح ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاه از خانه های سازمانی


تصویبنامه در خصوص تعیین نمانیده ویژه رئیس جمهور برای انجام جابجایی اعتبارات سال 1380 طرحهای عمرانی


تصویبنامه راجع به تعرفه دستمزد چاپ و صحافی شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران


تصویبنامه در خصوص وورد کالا از بنادر خرمشهر و آبادان


تصویبنامه در خصوص مشارکت شرکتهای خدمات مشاوره ای ایران با شرکتهای مهندسی خارجی


تصویبنامه در خصوص ماده (20) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372


تصویبنامه در خصوص واگذاری اموال غیر منقول وزارت راه وترابری


تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آئین نامه اجرایی بند (الف ) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^ ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه درخصوص ماده (63) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان


اصلاحیه آئین نامه اجرایی بند (د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس


تصمیمات مربوط به تعزیرات حکومتی قابل تجدیدنظر نیست


مصوبه مورد اعتراض که حدود شهرستان قزوین را با ورود به محدوده شهرستان بوئین زهرا توسعه داده است خلاف قانون است


آئین نامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 متضمن جوازاعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتا تاخیر در اجرای حکم قطعی بوده و ابطال میشود


کلیه عوارض تصویبی شهرداریهاکه از تاریخ 1361 9 1 تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر( 1366 10 12) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده ، تنفیذ شده تلقی گردیده است


قانون اصلاح مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379


قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری