×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

قانون اجرای اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه فهرست کالاهای قابل ورود توسط مرز نشینان وتعاونی های آنها


تصویبنامه در خـصوص اجرای ماده 35 آئین نامه اجرائی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه ترابری از طریق مشارکت بانکها وسایر منابع مالی وپولی کشور


تصویبنامه راجع به تعیین اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی


آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای گله دار به شهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به مغایرت اساسی طرح جامع شهر بروجرد


تصویبنامه در خصوص امضای موقت موافقت نامه معاضدت قضائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان


آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده 7 دستور العمل اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در شهرداری تهران


قانون پذیرش اصلاحیه اساسنامه صندوق بین المللی پول توسط دولت جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح بند (2) ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


قانون اصلاح ماده (20) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح ماده 1184 قانون مدنی


قانون استفساریه راجع به تبصره (30) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363


قانون استفساریه ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون الحاق یک تبصره به ماده (44) قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون اصلاح بند (5) ماده (3) و بند (8) ماده (9) اساسنامه جامعه مخابراتی آسیا ـ اقیانوسیه و اجازه تسلیم اسناد آن


تصویبنامه راجع به انتصاب استاندار گلستان