×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال 1316 و الحاق چند ماده به ان مصوب 1376 4 26


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاههای دولتی


اصلاح اساسنامه سازمان تحقیقات منابع آب (تماب )


آئین نامه اجرائی بند (الف ) تبصره (36) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه راجع به قیمت گذاری کالاهای قاچاق مکشوفه


تصویبنامه راجع به تبدیل یکصد روستا به شهر


آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (36) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی – مصوب 1378


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای ریوش به شهر


تصویبنامه در خصوص چرخه مدیریت بهره وری در کلیه دستگاههای اجرائی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ج) و (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای اعمال اختیار هیئت وزیران مندرج در بند (ج ) تبصره (13) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون شمول تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح


آئین نامه اجرائی تبصره (16) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی


قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان در مورد احداث و بهره داری از سد مخزنی دوستی


قانون موافقتنامه عمومی همکاری اقتصادی ، بازرگانی ، سرمایه گذاری ، فنی ، علمی ، فرهنگی ، ورزشی و جوانان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی


قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری


قانون استفساریه مادة (33) قانون معادن مصوب 1377 2 27 مجلس شورای اسلامی