×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان گلستان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید اندیشه


تصویبنامه راجع به تعیین حق ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل و اعزام به خارج در سال 1378


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح منطقه حدفاصل پلیس راه تا بندر امام خمینی (ره )


اصلاحیه قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی – مصوب 1367


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزه گوین


قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی


قانون استفساریه ماده (26) قانون نوسازی و عمران شهری


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی کشور


تصویبنامه در خصوص احداث شهرک صنعتی در ایوانکی


تصویبنامه در خصوص افزایش مستمریهای بازنشستگی مشمولین سازمان تامین اجتماعی


آئین نامه اجرائی قانون گزینش و استخدام قضات


آئین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی


آئین نامه اجرائی تبصره (30 ) قانون بودجه سال 1377 کل کشور


آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی


قانون الحاق دو تبصره به ماده (8) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون تامین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی


آئین نامه تعیین تعرفه خدمات حقوق کنسولی


تصویبنامه راجع به تعیین هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار