×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

اصلاحیه قانون بودجه سال 1377 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره (22) قانون بودجه سال 1377 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1377 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور


قانون سرباز قهرمان


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


تصویبنامه در خصوص ورود به کشور وخروج از آن از طریق بند آبادان


آئین نامه اجرائی نحوه استفاده از خدمات کارکنان دستگاهها و پرداخت حق الزحمه اجرای طرحهای آماری مرکز آمار ایران در سال 1377


آئین نامه اجرائی بند (ح) تبصره (8) قانون بودجه سال 1377 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (49) قانون بودجه سال 1377 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (41) قانون بودجه سال 1377 کل کشور


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرار دادحمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص سیمان سفید و خاکستری


آئین نامه اجرائی تبصره (16) قانون بودجه سال 1377 کل کشور


اصلاح آئین نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند (ط) تبصره (8) قانون بودجه سال 1377 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (ج) تبصره (28) قانون بودجه سال 1376 کل کشور


تصویبنامه راجع به صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی


قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا


قانون اصلاح مواد (189) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, (172) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و (183) قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران