×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

قانون تمدید مهلت پرداخت دیون کشاورزان و دامداران خسارت دیده


قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (22) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه


قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی


قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت


قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


تصویبنامه راجع به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بوشهر


اصلاحیه تصویبنامه خرید کالاهای مورد نیاز دستگاههای دولتی و نیروهای مسلح


اصلاحیه تصویبنامه شماره 52684 ت 252 ه مورخ 1372 8 23


تصویبنامه راجع به تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش


اصلاح دستورالعمل و روش اجرائی آئین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی


تصویبنامه راجع به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر


تصویبنامه راجع به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات


تصویبنامه در خصوص ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی


تصویبنامه راجع به نحوه مصرف وصولی ها از محل حق التولیه اماکن مذهبی در سال 1376


تصویبنامه راجع به ورود اسب ورزشی ووسایل و ابزار مورد نیاز ورزش سوار کاری و چوگان


تصویبنامه راجع به اوراق مشارکت


تصویبنامه راجع به امضای موقت موافقنامه همکاریهای فرهنگی, علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نامیبیا


تصویبنامه در مورد حق سرانه بیمه خدمات درمانی


تصویبنامه در خصوص تعیین مشاغل سخت و زیان آور در سازمان پزشکی قانونی کشور


تصویبنامه راجع به تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت