×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه


تصویبنامه راجع به ترمیم میزان مستمری ، مستمری بگیران بازنشسته تامین اجتماعی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به تامین کالای بن های تامین اجتماعی


تصویبنامه راجع به اضافه کار کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه أی


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1376 کل کشور


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد تامین هزینه های ضروری جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی ملی و استانی


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور جهت تصمیم گیری در مورد ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداری تهران


آئین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال


قانون اصلاح ذیل تبصره (1) ماده (14) قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن


قانون معافیت سازمان بیمه خدمات درمانی از پرداخت مالیات حق بیمه های دریافتی


مصوبه شورای عالی اداری برقراری ارتباط تنگاتنگ و هماهنگ بین دستگاههای مسئول ذیربط در بخش ایرانگردی و جهانگردی و جلو گیری از تداخل وتوازی وظائف در بخش مذکور


اصلاح اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان


ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1376


تصویبنامه راجع به بهای بلیط پروازهای داخلی کلیه شرکتهای هواپیمایی


آئین نامه اجرائی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید


تصویبنامه در خصوص تشکیل شورایی, به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمانهای ماطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص اصلاح تصویبنامه 20 60703 مورخ 1376 4 29


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص واردات کره مورد نیاز کشور از خارج


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص واردات سموم دفع آفات نباتی


تصویبنامه در خصوص نحوه هزینه نمودن کمک اشخاص به کانون بهبود و پرورش هموفیلیای ایران