×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

آئین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی


قانون اصلاح تبصره (1) قانون استخدام جانبازان, اسرا و افراد خانواده های شهدا, جانبازان از کار افتاده, اسرا و مفقود الاثر های انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب 1376


قانون تاسیس استان گلستان


قانون چگونگی وصول مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یاد شده


آئین نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی


قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار


قانون اصلاح ماده (70) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم


قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی


تصویبنامه درخصوص تنفیذ تصویبنامه های شماره 15185 ت 16392 ه مورخ 1374 12 28 و شماره 849 ت 16392 ه مورخ 1375 3 6


قانون اصلاح قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری


قانون اصلاح برخی از مواد قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران


آئین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیات دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص برق مصرفی و بدهیهای معوقه شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو)


قانون اصلاح ماده (2) قانون دریافت جرائم از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب1373


قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف درمواردمعین


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش ، تولید ، انباشت و بکارگیری سلاحهای شیمیائی و انهدام آنها


تصویبنامه راجع به تعیین سخنگوی دولت


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص صادرات کود شیمیایی اوره


قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت وبخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت


تصویبنامه راجع به تفویض وظایف و اختیارات هیات وزیران مذکور در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری, صنعتی جمهوری اسلامی ایران