×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

رأی شماره 241 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبة شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلوو تبلیغات در معابر عمومی شهر و اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای سیار و ثابت در کلیه نقاط شهر تو


رأی شماره246 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی‌الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده


اصلاح تصویب‌نامه در خصوص یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی در سال 1390


مصوبات دومین جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی»


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان همدان


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای سنقر،صحنه و پاوه


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای اصغرآباد از توابع دهستان ماربین علیا بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر در استان اصفهان به شهر


تصویب‌نامه درخصوص گشایش سرکنسولگری جمهوری عراق در شهر ارومیه


تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد کریمی به عنوان رییس کل بیمه مرکزی ایران


قانون اصلاح بند « ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


بخشنامه شماره 100 24967 9000 ـ 5 6 1390


مصوبه «اساسنامه دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی ادیان و مذاهب»


رأی شماره201 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات‌کشوری از تاریخ 1 1 1388 نافی حق مکتسب کسانی که واجد شرایط برخورداری از امتیازات ارتقاء شغلی در زمان حااکمیت آن قانون بوده اند و پرونده آنان در هیات ممیزه مطرح بوده ، ن


رأی شماره 229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع احتساب فوق‌العاده جذب جزء حقوق و مزایای مستمر و دخالت تاثیر آن در تعیین حق الزحمه قرارداد طرح تمام وقت کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی


رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 59765 5013 مورخ 25 12 1378 سازمان تأمین اجتماعی


اصلاح جزء (الف) بند (4) آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری


آیین‌نامه اجرایی جزء « الف» بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور