×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

قرارداد الغا نفت با کنسرسیوم مصوب سال 1333 و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکتهای خارجی


اجازه اجرا قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای سهام صنایع شیمیایی میتسوبیشی و نیشوایوایی


اصلاح بعضی از مواد و الحاق سه تبصره به قانون شرکتهای تعاونی


قانون مربوط به آزمایش متقاضیان پروانه های تشکیل موسسات کارآموزی و پروانه های صلاحیت فنی و حرفه ای و ارزیابی تخصص و مهارت حرفه ای


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری


قانون کنوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای باکتریولوژیک (بیولوژیک ) و سمی و انهدام سلاحهای مذکور


قانون الحاق سه تبصره به ماده 2 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات


قانون موافقتنامه حمل و نقل هواپیمائی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق چین


قانون افزایش حقوق وظیفه وراث مرحوم اسمعیل خوشبهاری خلبان سمپاش سازمان حفظ نباتات در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی


قانون اصلاح ماده 4 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


قانون تغییر نام اداره کل گمرک


قانون دیوان محاسبات


قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداری


قانون اصلاح ماده 6 قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب اردیبهشت ماه 1345


قانون قرارداد الحاقی دوم به قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ مینر اریا


قانون اصلاح ماده 10 قانون تشکیل نیروی پایداری


قانون الحاق یک تبصره به قانون پرداخت فوق العاده سختی خدمت به ماموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تشکیل سازمان غله و قند و شکر و چای کشور


قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی


قانون عهدنامه راجع به توسعه همکاری اقتصادی و فنی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی