×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند «ی» تبصره 9 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


قانون اصلاح ماده 213 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


تصویبنامه راجع به تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در قم


قانون اصلاح قانون امور گمرکی ـ مصوب 1350 ـ و آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی ـ مصوب 1351 ـ و اصلاحات بعدی آنها


قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


قانون استفساریه نسبت به قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی


تصویبنامه در خصوص ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374


قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب آبان ماه 1352


قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصلاح قانون تغییر عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستائی که به شهر تبدیل شده اند


قانون اصلاح قانون اصلاح تبصره 1 ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده مذکور


آئین نامه اجرائی ماده 13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی کانتینر های ایمن مصوب سال 1972 مبلادی برابر با سال 1351 هجری شمسی


تصویبنامه راجع به انتزاع محدوده منطقه مسکونی عالی شهر از شهرستان تنگستان و الحاق به دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان بوشهر


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند


تصویبنامه راجع به سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران ، بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1379 (2000)


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه


آئین نامه اجرائی ماده 87 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران