×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان


اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 3 9


تصویبنامه در خصوص برقراری مقررات لغو رویداد سه ماهه برای گذرنامه های سیاسی ، خدمت و عادی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای کویت ، قطر ، بحرین ، امارات متحده عربی ، عمان و عربستان سعودی


اصلاحیه ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی


آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها ، انهار مسیلها ، مردابها ، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی ، آبیاری و زهکشی


آئین نامه اجرائی بند (ع) تبصره 10 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه در خصوص بند 1 ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده یک قانون و ماده 3 اساسنامه تاسیس گسترش و نوسازی صنایع ایران ـ مصوب 1358 ـ


تصویبنامه در خصوص ماده 76 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور ـ مصوب 1379


تصویبنامه در خصوص ورود و خروج از کشور از طریق بندر سلخ قشم


آئین نامه اجرائی بند «ز» تبصره 44 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده 168 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه درخصوص تعیین قیمت خریدتضمینی محصولات برای سال زراعی 1380ـ1379


قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1379 کل کشور


پیروانتشار قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی


تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور دراداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده راجع به پایان کار ستاد های بازسازی مناطق جنگزده


تصویبنامه در خصوص ماده 143 قانون کار مصوب 1369


تصویب نامه درخصوص اضافه کار ساعتی کارکنان فنی موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران


تصویبنامه در خصوص ماده (1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودور افتاده ومناطق جنگی مصوب 1367


آئین نامه اجرائی جزء(2ـ1)بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379کل کشور


قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری درشعب اخذ رای