×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون حفاظت وبهره برداری ازمنابع آبزی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (3) موضوع ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی


تصویبنامه درخصوص ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درستاد پیشتیبانی برنامه تنظیم بازار درخصوص تعیین قیمت فروش داروهای دامی تولید داخل


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379


تصویبنامه درخصوص کمک اشخاص حقیقی وحقوقی به انجمن امداد به بیماران سرطانی ایرانی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور ذر ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد جبران کسری جو مورد نیاز کشور


تصویب نامه درخصوص صدورکالاهای پتروشیمی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی


تصویبنامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران


آئین نامه اجرائی ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (1) تبصره (24) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویب نامه در خصوص الحاق عبارتی به تبصره (1) بند (2) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1379


آئین نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت


تصویبنامه درمورد سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی


تصویبنامه درخصوص ورود کالا از بازارچه مرزی هرمز


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (الف)تبصره (48) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون تسری مفاد تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 به شاغلان مشاغل سخت و زیان آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی


آئین نامه اجرائی جزء (2) بند (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه درخصوص تبصره (1)ماده (26) اصلاحی قانون مقررات مالی ،اداری،استخدامی وتشکیلات جهاد سازندگی ـ مصوب 1375


قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (11) قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان