×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

جرائم مذکور در قانون صدور چک بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست


چکهای مورد دعوی بعد از برگشت از بانک به شاکی انتقال داده شدو فاقد جنبه کیفری است


در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند حق شکایت کیفری نخواهدداشت


چک خارج از فرجه قانونی به بانک ارائه شده و به همین اعتبار هم در مهلت قانونی اعلام شکایت نشده و واجد شرایط لازم برای تعقیب کیفری صادر کننده آن نیست


اصلاح قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان


اصلاح قانون موافقتنامه حمل و نقل جاده ای بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان


قانون تفسیر ماده (3) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور


قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


با الحاق عدد2 به تاریخ صدور چک و به لحاظ عدم احراز سوءنیت خاص (قصداضرار) وقوع جرائم جعل و استفاده از سند مجعول ثابت نمی باشد


دادگاه با رعایت ماده 22 قانون مجازات ، متهم به صدور چک بلامحل از حساب مسدود را به شش ماه حبس محکوم نموده است


محکومیت مجدد محکومی که یک بار برای ارتکاب همان جرم مجازات گردیده خلاف قانون است


چون متهم با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نموده به حداکثر مجازات مقرر در ماده 7 یعنی دوسال محکوم می شود


اصلاح آئین نامه اجرائی بند 3 ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 2532


آئین نامه استخدامی و آموزشی مامورین گاردصنایع


آئین نامه کمیسیون های مشورتی اداره حقوقی


آئین نامه اجرائی انتخاب دهدار


آئین نامه کار اضافی و حداکثر ساعت کار اضافی کارگران کشاورزی ( موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون کار کشاورزی )


آئین نامه حفاظت و بهداشت کار در کشاورزی موضوع ماده 30 قانون کار کشاورزی


آئین نامه اجرائی تبصره 69 قانون بودجه سال 2535


آئین نامه اجرائی ماده 39 قانون ثبت احوال کشور