×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

آئین نامه شرایط احراز از سمت شهردار


آئین نامه اجرائی بند 3 ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه 2532


آئین نامه جایگزین مقررات تصویبنامه شماره 12090- 2534 5 12


آئین نامه نحوه مصر ف اعتبارات برنامه بهبود تغذیه دانش آموزان


آئین نامه عمران اراضی بایر


آئین نامه اجرائی قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی


الحاق کلمه باربری به جدول ج جرایم پانصد ریالی موضوع آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی


آئین نامه اجرائی تبصره 19 قانون بودجه سال 2535 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 59 قانون بودجه سال 2535 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 60 قانون بودجه سال 2535 کل کشور


آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی


آئین نامه اجرائی مواد 31و34 و تبصره 4 ماده 37 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


اصلاح آئین نامه اجرای تبصره 5 ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم


اصلاح آئین نامه اجرائی مواد 10و 65 قانون تشکیل انجمن های شهرستان و استان


آئین نامه شرایط واگذاری املاک مسلوک المنفعه و بایره ای که به تملک دولت درآمده است


اصلاح آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی


آئین نامه اجرائی قانون لزوم ارائه گواهی پزشک قبل از ازدواج


اصلاح ماده 93 آئین نامه راهنمائی و رانندگی


آئین نامه استخدامی شهرداری پایتخت


آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها