×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی قانونی رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها


آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده واحد قانون الحاق چند تبصره به ماده یک قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی


اصلاحات در آئین نامه فوق العاده بدی آب و هوا و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده محل خدمت


قانونگزار در ماده 10 در صورت صدور چک با علم به بسته بودن حساب مجازات شدیدتری را مقرر نموده است


دادگاه علیرغم صراحت ماده 10 قانون صدور چک با استفاده از ماده 728 متهم را به یک سال حبس محکوم نموده است


صدور چک بلامحل از حساب مسدود کلاهبرداری نمیباشد


در خصوص محکومیت به جزای نقدی به میزان ربع وجه چک به ربع کسر موجودی حسب دستور ماده استنادی توجه نشده است


عدم انطباق موضوع با ماده استنادی


دوسال حبس و معادل یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی


آئین نامه چگونگی بهره برداری از اماکن ورزشی متعلق به سازمان تربیت بدنی توسط بخش غیر دولتی


تصویبنامه راجع به تنفیذ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات جهت اجرا در سال 1371


قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها


قانون استرداد مالیات بر درآمد شرکت های کشتیرانی و هواپیمائی به منظور خرید کشتی و هواپیما


مصوبه شورایعالی اداری در خصوص تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به آزادگان


آئین نامه اجرائی تبصره (31) قانون بودجه سال 1375 کل کشور


ضوابط اجرائی بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(د) تبصره (7) قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (38) قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (12) قانون بودجه سال 1375 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ی ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1375کل کشور