×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

قانون نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به غنائم جنگی


قانون عضویت جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی


قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی


قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی


قانون اصلاح مواد 124، 125، 129 و 132 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


قانون افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی


قانون واگذاری سهام مجتمع صنعتی گوشت لرستان به بانک ملی


قانون نحوه وصول آب بها از اراضی قابل کشت شهرستان زابل


قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت های سیاسی


قانون محل مطب پزشکان


قانون استفاده از درآمدهای سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی


قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و موسسات تابعه وزارتخانه ها


قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهدا، معلولین ، اسرا، مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی


قانون نحوه کمک به خانواده های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می دهند


قانون تعدیل مالیات حقوق


قانون تشکیل کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی


قانون اصلاح ماده واحده و تبصره 2 قانون اجازه صدور جواز حمل سلاح توسط ژاندارمری مصوب 1363 2 16 مجلس شورای اسلامی


پرداخت از محل اعتبارات خارج از شمول به بازنشستگان و کسانی که خدمت آنان بازخرید شده


سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات


تشکیل مرکز تالیف ، ترجمه ونشر آثار هنری