×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

اصلاح تصویبنامه راجع به صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (24 ) قانون بودجه


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (43) قانون بودجه سال 1390کل کشور


تصویبنامه در خصوص همترازی رئیس بنیاد ایران شناسی


تصویبنامه در خصوص صدور مجوز ایجاد و بهره برداری شبکه های تلفن همراه ، تلفن ثابت


تصویبنامه در خصوص بند(ب ) ماده (2) قانون گمرکی - مصوب 1350


اصلاحیه آئین نامه اجرای تبصره (12) قانون بودجه سال 1380کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (12) قانون بودجه سال 1380کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی بند(الف ) تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ب ) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام فرهنگستان هنر


آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (31) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی جزء(3) بند(الف ) و بندهای (ب ) و(ج ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی


شرط تعیین مجازات حصول قطع و یقیین به موضوع و انتساب آن به متهم است صرف احتمال اینکه نوار ضبط شده مربوط به متهم باشد مسقط مجازات است


لزوم جبران خسارت ناشی از گودبرداری در ملک مجاور


ابطال بخشنامه شماره 71 892 معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه وترابری در مورد شرایط شروع فعالیت مجدد شرکتهای حمل و نقل که بیش از یک سال غیرفعال بوده اند


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی