×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

قانون تشکیل وزارت بازرگانی


قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی


قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی


قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست


قانون تاسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی


قانون بیمه


قانون اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری


قانون کار کشاورزی


قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان


آئین نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد صنعت نفت


آئین نامه ایمنی انبارهای کالا


قانون الحاق 3 تبصره به ماده 10 قانون ایمنی راهها و راه آهن


قانون الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون ایمنی راهها


اساسنامه شرکت سهامی ترابری زمینی


قانون تغییر نام ( وزارت راه ) به ( وزارت راه و ترابری ) و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن


آئین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا


ماده واحده الحاقی به آئین نامه خلافی طیور یا چارپایان اهلی


اصلاحیه ماده 18 آئین نامه قانون ثبت اسناد


اصلاح بند ث ماده 1 فصل چهارم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه تأسیس نگارخانه