×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

اخذ وجوه نقدی توسط کارمند


اخذ رشوه توسط دادیار معلق ازخدمت قضایی


شرط اصلی تحقق جرایم رشاء و ارتشا توافق راشی ومرتشی درخصوص انجام وامری ازامور ادارات ، نهادها، قوای سه گانه و معین شده در قانون می باشد


اخذ رشوه جهت قبول کوپن های باطل شده


اخذ رشوه جهت کنترل نشدن متراژ نوارحفاری بامتراژصورت وضعیت


اخذ رشوه توسط مامور پاسگاه


پرداخت رشوه به کارمند شهرداری جهت انجام خلاف قانون


اعطاء تسهیلات و اعتبارات بانکی برخلاف ظوابط ومقررات بانکی برای افراد واشخاص


اخذ رشوه بوسیله سه فقره چک


همکاری با پیمانکار در جهت تسریع در امورپیمانهاوکارهای جدید


اخذ مال و سند تحصیل وجه نقد بعنوان رشوه


اخذ رشوه جهت صدور گواهی پایان کار پاساژ


فقد دلیل کافی جهت احراز وقوع بزه اختلاس


اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیرقانونی وکلاهبرداری


مورد از مصادیق اختلاس نیست زیرا کالای خارج شده از انبار گمرک مالک خاص داشته و به او تحویل شده است به فرض که عوارضی به آن تعلق بگیرد اقدام بر خلاف ضابطه و مقررات ،منطبق با عنوان اختلاس نمی باشد


تمیز بین اختلاس و سرقت


تمیز بین اختلاس و سرقت


معاونت در چهار فقره اختلاس


قانون اجازه مبادله پیمان اتحاد منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دول اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان


قانون اجازه مبادله عهدنامه دوستی منعقده بین دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه