×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

آئین نامه مربوط به تبصره 25 ماده 6 قانون کار


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون مؤسسات حمل و نقل


صدور اجازه کشت خشخاش


آئین نامه سازمانهای کارفرمائی


اصلاح بعضی از مواد آئین نامه فوق العاده سختی خدمت دریانوردان و آب بازان نیروی دریائی شاهنشاهی


اصلاح فصل پنجم و ششم و الحاق فصول هفتم و هشتم و نهم به آئین نامه معاشهای نیروی مسلح شاهنشاهی


آئین نامه اجرائی قانون انحلال بنگاه خالصجات


نصب لوله های شیشه ای نشان دهنده سطح مایع بر روی هیچ نوع از مخازن حمل گاز مایع مجاز نمی باشد


آئین نامه اعزام قضات و کارمندان اداری و دانشجویان ممتاز به خارج از کشور


آئین نامه بند 3 تبصره یک ماده 11 قانون خانه انصاف


آئین نامه اجرائی قانون خدمت غیر تمام وقت بانوان


آئین نامه نحوه ثبت انتشارات کتاب و رساله و سایر نشریات


آئین نامه اجرائی بند ب تبصره 84 قانون بودجه سال 2536 کل کشور


آئین نامه صدور پروانه اشتغال موضوع ماده «5» قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب خرداد ماه 2532 در رشته های راه و ساختمان و تاسیسات


اصلاحیه مواد 14 و 25 آئین نامه مترجمان رسمی مصوب 2528 2 11


آئین نامه اجرائی قانون تکمیل و اجازه واحدهای مسکونی


آئین نامه انتخاب و وظایف هیئت مدیره سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز


آئین نامه طرز رسیدگی هیئت های حل اختلاف


اصلاح ماده 19 آئین نامه اصلاحی فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی شاهنشاهی


آئین نامه اجرائی ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر