×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

رای صادره ازمرجع تجدیدنظر جز به درخواست رئیس دیوان عالی کشور یادادستان کل کشور قابل تجدیدنظر مجدد در دیوان عالی کشورنیست


اگربعدازنقض رای دادگاه بدوی متهم برای رسیدگی احضارنشده وحکم محکومیت وی صادرشده باشداین رای غیرقانونی است


شرکت در اختلاس ازطریق جعل حواله کود شیمیایی وغیره


تصویبنامه راجع به اصلاح عبارتی در آئین نامه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر فعالیتهای فرهنگی ، هنری و تبلیغاتی خارجیان مقیم ایران


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی


اساسنامه سارمان تحقیقات منابع آب (تماب)


تصویبنامه راجع به تعطیلی روزهای 1368 11 12 و 1368 11 21


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه استخدامی شهرداری تهران


تصویبنامه راجع به اصلاح مفاد بند ف ملاحظات فصل 85 مربوط به ردیف 15 85 ط جدول تعرفه گمرکی


آئین نامه اجرائی قانون فروش خدمات کامپیوتری ، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره های تخصصی


تصویبنامه راجع به نحوه پرداخت حق التحقیق به محققان و کارشناسان


تصویبنامه راجع به اصلاح عبارتی آئین نامه اجرای تبصره (35) قانون بودجه سال 1368 کل کشور


تصویبنامه راجع به تشویق و ترغیب کارمندان نمونه و ممتاز


آئین نامه اجرائی تبصره 27 قانون بودجه سال 1368


تصویبنامه راجع به مجاز بودن ورود ماهی موضوع ردیف 01 03 جدول تعرفه گمرکی


تصویبنامه راجع به ورود کالاهای وارداتی از خارج کشور به جزیره کیش بدون انتقال ارز


تصویبنامه راجع به میزان حق حضور شرکت در جلسات « موضوع ماده 8 آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و اصلاحیه آن »


تصویبنامه راجع به کالاهای قابل ورود توسط مسافران از جزیره کیش به داخل کشور


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره بماده 58 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و امورخیریه


تصویبنامه راجع به شمول تسهیلات تبصره 6 ماده 51 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری به کارمندانیکه به محل تولد خود منتقل می شوند