×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به برقراری روابط سیاسی باکشور پاراکوئه درحد سفیر


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری


آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 12 3 موضوع کسرخسارت وارده از درآمد مشمول مالیات براثر حوادث وسوانح


اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی


آئین نامه اجرائی بند ج تبصره 13 قانون بودجه سال 1368


آئین نامه اجرائی ماده واحده موضوع قانون مشمول قانون خدمت نیروی انسانی درمانی وبهداشتی مصوب 1358 9 24 شورای انقلاب و اصلاخحات بعدی بفارغ التحصیلان رشته دامپزشکی مصوب 1364 3 28 مجلس شورای اسلامی


آئین نامه اجرائی تبصره ( 26 ) قانون بودجه سال 1368 کل کشور


تصویبنامه راجع به اصلاح میزان مقرری ارزی دانشجویان خارج از کشور


تصویبنامه راجع به حداکثر وحداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت


آئین نامه اجرائی موضوع ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور


آئین نامه اجرائی تسهیلات اعتباری اشتغال رزمندگان داوطلب موضوع قسمت ب بند 10 تبصره 3 قانون سال 1368 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ک تبصره 13 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


آئین نامه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برفعالیتهای فرهنگی ، هنری و تبلیغاتی خارجیان مقیم ایران


آئین نامه دریافت حق الزحمه خدمات فنی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران موضوع مواد 4 و 11 قانون سازمان انرژی اتمی ایران و بند 9 ابصره 12 قانون بودجه سال 1368


آئین نامه اجرائی قانون نحوه مصرف اعتبارات مربوط به انجام خدمات حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه موضوع بند 24 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368


تصویبنامه راجع به تسری مفاد بند ج ردیف 11 ضوابط اجرائی بودجه سال 1365 به مجموعه های ورزشی سازمان تربیت بدنی کشور در خارج از شهر


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کلمبیا


تصویبنامه راجع به الزامی نبودن محدودخ زمانی پرداخت سکه سالهای 62 و 63


آئین نامه اجرائی تبصره (35) قانون بودجه سال 1368 کل کشور


آئین نامه اجرائی نحوه فروش خانه های ارزان قیمت موضوع بند د تبصره 13 قانون بودجه سال 1368 کل کشور