×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

اساسنامه مرکزمطالعاتی وتحقیقات شهرسازی ومعماری


تصویبنامه راجع به حذف بند پ اصلاح آئین نامه تبصره (3) ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یابازنشستگی – مصوب 1365-


قانون معافیت کارگاهها ومشاغل دارای پنج نفر کارگر وکمترازشمول قانون کارتاپایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه


قانون مربوط به واگذاری منافع وتخلیه اماکن ، غرف ودکه های واقع درمراکز اقامتی ومراکز سیاحتی وتفریحی تحت نظارت وسرپرستی بنیادمستعفان وجانبازان وبنیادشهیدانقلاب اسلامی ، سازمان ایرانگردی وجهانگردی


مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران در مورد طرح شهرک ساحلی - گردشگری ارومیه


مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران در مورد طرح جامع شهر فیروزآباد


مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران در مورد طرح جامع شهر هشتپر تالش


مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات مهاباد


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور درستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازاردرخصوص اضافه شدن 15 قلم کالابه فهرست کالا وخدمات مجاز وارداتی


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور درستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار درخصوص چای


قانون احتساب قسمتی ازخدمت اعضاء بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان خدمت دوره ضرورت


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده (17) آیین نامه اجرایی تشکیلات ،وانتخابات داخلی وامورمالی شوراهای اسلامی شهرها


قانون اصلاح تبصره (1) قانون فروش خانه های سازمانی


قانون موافقتنامه حمل ونقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری روسیه سفید


تصویبنامه راجع به ضریب حقوق قضات واعضای هیئت علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی


الگوی سطح بندی مناطق و مراکز روستایی و استانداردها و ضوابط ارائه خدمات روستایی کشور


اصلاحیه بند ب ماده 10 آئین نامه اجرائی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی


آئین نامه اجرائی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی


تصویبنامه در خصوص تغییر عنوان ( منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه ) به ( منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )