×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد افزایش اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی ملی و استانی


تصویبنامه در خصوص میزان حق سرانه خدمات درمانی و تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1379


تصویبنامه راجع به فروش محصولات و قطعات تولیدی سازمان و پژوهشهای علمی و صنعتی


اصلاحیه پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ـمصوب 1378ـ


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به قیمت فروش تراکتور


آئین نامه اجرائی بند (ی) تبصره (3) قانون بودجه سال 1378 کل کشور


ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1378


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد پرداخت بخشی از بدهی های دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد پرداخت بخشی از بدهی های دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی


تصویبنامه نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ج) و(ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1378 کل کشور


اصلاحیه بند (2) اصلاحی ماده (6) اصلاحی اساسنامه صندوق تعاون


تصویبنامه راجع به نرخ هزینه های طبقه بندی کالاها خدمات فوق العاده هزینه مراقبت و هزینه بدرقه


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1378 کل کشور


قانون اصلاح ماده (4) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9 5 1365 و الحاق یک تبصره به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378


تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در تعیین وزارتخانه ها و موسسات مشمول بند (ب) ماده (11) قانون استخدام کشوری


تصویبنامه در خصوص لغو تصویبنامه شماره 12762ـ ت 19735 ک مورخ 1377 3 31


قانون تفسیر بند (2) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 10 13


قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده (19) قانون مجازات اسلامی در خصوص تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین


تصویبنامه راجع به تاسیس دفتر نمایندگی شرکت سهامی باتری سازی نیرو در کشور کنیا