×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

آئین نامه اداره کل گمرک


آئین نامه اجرائی قانون تشکیل شوراهای داوری


آئین نامه مرخصی ها


تعرفه جدید عوارض فرود و توقف هواپیماها و سایر خدمات فرودگاهی و عوارض مربوط به گواهی نامه های فنی هواپیماها و کارکنان پرواز تعاریف


طرح اصلاح ماده 19 آئین نامه راهنمایی رانندگی مصوب 1318


آئین نامه پزشکی قانونی


اصلاح آئین نامه مترجمین رسمی


آئین نامه مالی شهرداریها


آئین نامه قسمت دوم قانون استخدام موقت و بازنشستگی و بازخرید سوابق خدمتی درجه داران ارتش و ژاندارمری مصوب سال 1344


آئین نامه اجرائی قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاهها و گاراژهای عمومی


آئین نامه اجرائی قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب تیر ماه 1345


آئین نامه اعطاء نشان عدالت


آئین نامه متمم آئین نامه راهنمائی و رانندگی مربوط بوسایل ساختمانی و جاده سازی


ماده 17 اصلاحی آئین نامه راهنمائی و رانندگی


آئین نامه شورای عالی آموزش و پرورش


آئین نامه مزایا و معافیت های کار شناسان خارجی


اصلاح ماده 40 و تبصره های آن مربوط به آئین نامه هزینه سفر و فوق العاده افسران و کارمندان نیروهای مسلح


آئین نامه شورای عالی اوقاف


الحاق ماده 5 به آئین نامه اجرائی قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور


آئین نامه اجرائی قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344 کل کشور