×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه راجع به تغییرات و اصلاحات در استان خوزستان


تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام بنیاد ایران شناسی موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویب نامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشگاه دانشهای بنیادی موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه الحاق ماده 11 به آئین نامه اجرائی تبصره (45) قانون بودجه سال 1380


تصویبنامه راجع به تغییرات واصلاحات تقسیماتی در بخش مرکزی شهرستان کاشان


تصویبنامه در خصوص تغییر نام روستای کلاته آشتیان به روستای کلاغ آشیان


آئین نامه اجرائی ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی بند(الف ) تبصره (24) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ح ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه راجع به اضافه کار ساعتی کارکنان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور


آئین نامه اجرائی ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی


بخشنامه شماره 10152 ص 10 و مورخ 1376 05 11 وزیر جهاد سازندگی در مورد تسری حق حضور قضات و کارمندان دولت به کارمندان وزارت جهاد سازندگی خلاف قانون است


ابطال بخشنامه شماره 42 4 1 16614 مورخ 1377 08 19 استانداری مازندران


وزارت نیرو مجاز به تعیین خسارت تاخیر تادیه بهای برق مصرفی نیست


ابطال بخشنامه 2301 116 مورخ 1377 02 09(34355 ک مورخ 1377 01 30) و11415 ک مورخ 1377 06 23 معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در مورد ممنوعیت حجامت


شرکت در اختلاس از شرکت تعاونی درودگران


علیرغم صدور کارت بابت آن نه وجهی پرداخت شده ونه جنسی داخل ویا خارج شده است لذاجرم اختلاس تحقق نیافته است


سوءاستفاده مالی کارمند سازمان بهزیستی