×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

اختلاس کارمند سازمان حج و اوقاف


برداشت مبالغی به نفع خود از طریق نزدن سند اضافه


برداشت غیرقانونی از وجوه موجود در حساب مشتریان به نفع خود


اختلاس از موجودی بانک توسط رئس شعبه بانک


اختلاس از گمرک از طریق صدورتصدیق نامه های خلاف واقع


اختلاس وجوه شرکت مخابرات توسط کارمندآن شرکت


اختلاس از بن کارمندان وزارت کشاورزی


قانون پروتکل الحاقی به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اتریش


قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولتین شاهنشاهی ایران و جمهوری دموکراتیک الجزایر


قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل


اصلاح آئین نامه اجرائی ماده (1) قانون اجازه کشت محدود خشخاش صدور تریاک


آئین نامه انتظامی پزشکی


تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین شورای ملی و سنا در مورد مقاوله نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه


قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از لشگری و کشوری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها


قانون لغو عوارض دروازه ای


قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج


قانون اجازه عضویت ایران در کمیته مشورتی بین المللی پنبه


قانون نحوه پرداخت عوائد املاک واگذاری


قانون بیمه های اجتماعی روستائیان