×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

دلایل و امارات در حد حصول علم قطعی بنحو متعارف نیست ورای نقض می شود


طریق اثبات جرم ،اقرار متهمین بوده است و دادگاه علم مبتنی بر اقرار پیدا نموده است


اثبات سرقت جامع الشرایط به وسیله علم شخص قاضی


سرقت اموال توام با آزار و تهدید - اقامت غیرمجاز


تعدد جرم ، سرقت مقرون به آزار و قتل عمدی


سرقت مسلحانه - سرقت مقرون به آزار


قتل عمد، سرقت مسلحانه و راهزنی واختلال در امنیت جاده هاوایجاد رعب و وحشت


سرقت مسلحانه--


سرقت از طریق مسلحانه


تعدد جرم ، قتل عمدی و سرقت شبانه توام بااذیت و آزار


تعدد جرم ، قتل عمدی و سرقت شبانه توام بااذیت وآزار


سرقت مسلحانه


سرقت مسلحانه


سرقت مسلحانه


نگهداری وامحاءاوراق امتحانی


اصلاح مواد21 و 22 آئین نامه امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و مجتمع آموزشی بین المللی


تجلیل از خیرین مدرسه ساز


امتحان تعلیمات دینی دانش آموزان اقلیتهای دینی


اصلاح مواد2،5،6و15 آئین نامه کانون زبان ایران


اصلاحیه مصوبه شماره 430 013ط مورخ 1379 12 15 شورای عالی اداری