×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

سوءاستفاده با عنوان سمت رابط دیوان عالی کشورکلاهبرداری است


سوءاستفاده با عنوان مهندس و000 کلاهبرداری است


سوءاستفاده با عنوان سرهنگ کلاهبرداری است


سوءاستفاده با عنوان مجعول پیمانکارکلاهبرداری است


اعلام توقف و ورشکستگی به تقصیر ومحکومیت کیفری مدیرعامل شرکت


با وجود زمینه مناسب جهت حصول علم بنحو طبیعی و متعارف حکم صادره به رجم متهمان ابرام می گردد


بعلت عدم دلالت تجانس خونی بر وجود رابطه باابوت ، برائت متهم تایید می گردد


گواهی پزشکی و نتیجه آزمایش خون نوزاد، کافی برای انتساب طفل ناشی از زنا به متهم نمی باشد


انجام آزمایش ابوت نافی ارتباط می تواند باشد ولی مثبت قضیه نیست


وحدت گروه خونی هیچ نقشی در خصوص مورد ندارد


صرف داشتن دو همسر ایجاب نمی کند که شرائط احصان را واجد بوده 0 بلکه امکان عقلی و عادی وجود دارد که در زمان همبستری با متهمه برای هر دو همسرش مانع شرعی و یا موانع طبیعی و عرفی مثل سفر و مرض وجود داشته است


متهمان ادعا کرده اند به اعتقاد خودشان مرتکب زنا نشده اند و شخصا صیغه عقد را جاری کرده اند صرفنظر از اینکه آیا زوحیت حاصل شده یا نه به احتمال صحت ادعایشان شبه دارئه حاصل وحد رجم ساقط می شود


مجازات زنای محصن ومحصنه رجم است وارتباط نامشروع از قبیل مضاجعت و تقبیل طبق ماده 101 ق ت شلاق است دادگاه نمی تواند مجازات دیگری غیر از مجازات مصرح در قانون تعیین کند


امکان ضعف جنسی شوهر زانیه زیاد است نتیجتا به لحاظ اینکه شبهه عدم امکان تمتع و بهره مندی از جماع با شوهر برای زانیه وجود دارد بنا به قاعده الحدود تدراء بالشبهات صدورحکم رجم نامبرده مخدوش است


مجازات ماده استنادی دادگاه (بند الف ماده 83 ق م ا ) رجم است نه اعدام


در حدود الهی محض استصحاب جریان ندارد


به لحاظ اینکه اصل دخول مشکوک و مورد شبهه است به مقتضای الحدود تدراء بالشبهات ، حکم به رجم نقض می گردد


متهمه در یک زمان با دونفر به عنوان همسر بسر می برده و زناشوئی داشته با توجه به اینکه می دانسته یک زن در یک زمان نمی تواند دارای دو شوهر باشد حکم به رجم اوتاییدمی گردد


با توجه به ندامت و پشیمانی متهمه چون اوبااجنبی خلوت کرده بود مستحق تعزیر است


مجازات زنای مرد محصن که واجد شرایط احصان رجم می باشد