×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

تصویبنامه در مورد واگذاری مالکیت شرکت خدمات هوائی کشور (آسمان ) به صندوق بازنشستگی کشوری


اصلاحیه تصویب نامه تعرفه فروش اطلاعات نقشه برداری ثبنی ( کاداستر )


اصلاحیه تصویبنامه موضوع تعیین نماینده ویژه رییس جمهور به منظور هماهنگی وپیگیری مسایل ویژه رفاهی دانشجویان و طلاب


تصویبنامه در خصوص میزان حق سرانه خدمات درمانی درسال 1380


آئین نامه اجرائی بند الف ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص قیمت فروش داروهای دامی


تصویبنامه در خصوص ارائه خدمات خاص پزشکی قانونی در ایام تعطیل و شبها


اصلاحیه تصویبنامه موضوع بند الف تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی ماده 48 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص ضریب جدول حقوق


تصویبنامه راجع به افزایش حقوق بازنشستگی ووظیفه کلیه بازنشستگان ووظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ومشترکان صندوق بازنشستگی کشوری


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در مورد جابجایی اعتبارات استانی


آئین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی


آئین نامه اجرائی ماده 155 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده اتاق صنایع ومعادن ایران در هیات حمایت ازصنایع


تصویبنامه در خصوص لغو آیین نامه اجرایی توسعه وتقویت دوره های تحصیلات تکمیلی (مقاطع DHP وفوق تخصصی ) از محل اعتبارات ریالی - ارزی ردیفهای 113501و129024 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاح تصویبنامه موضوع چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی


اصلاحیه آیین نامه چاپ وصحافی مطبوعات دولتی