×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی ودونفرصاحبنظردرعلوم ومعارف اسلامی ومسائل علمی وفرهنگی درشورای فرهنگی واجتماعی زنان


اصلاح اساسنامه دانشگاه غیردولتی وغیرانتفاعی پزشکی فاطمیه قم


پیش بینی تشکیلات واعتبارات لازم بمنظور ارزیابی وآینده نگری وضعیت علوم ، علوم پزشکی ، زبان وادب فارسی و هنر


تکمیل اساسنامه الگو برای موسسات آموزش عالی غیردولتی وغیرانتفاعی


تصویب نامه راجع به ماموریت مستخدمان رسمی دستگاههای دولتی به سازمان تامین اجتماعی


تصویب نامه راجع به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده به خدمت


آئین نامه اجرائی ماده 164 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب نامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص توزیع وابلاغ اعتبارات بین دستگاههای اجرائی


تصویبنامه در خصوص تعیین مسئول کمیسیون مشترک با کشور اردن


ضوابط اجرائی ماده 34 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1379


اصلاحیه تصویبنامه موضوع تبصره الحاقی به ماده 27 آئین نامه استخدامی شهرداریهای کشور


اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت ، موضوع بند ج تبصره 48 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی جزء2 بند ب تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه کارزندانیان ، بااولویت حرفه آموزی ، موضوع بند ب ماده 190 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بندهای الف وب ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند ج ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند الف ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند(د)ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند ج ماده 139 وبند (د)ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران