×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن


آئین نامه تأسیس مؤسسات خارجی و نمایندگی خبرگزاریهای خارجی در ایران


آئین نامه ترتیب تشکیل هیئتهای بازرسی در سازمان بازرسی کل کشور


اصلاح ماده 9 آئین نامه دستمزد کارشناسان


آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب


آئین نامه تاسیس و نظارت بر آژانسهای مسافرتی و جهانگردی


آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع


آئین نامه شوراهای کشاورزی کشور


آئین نامه اجرائی تبصره ماده یک قانون قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان اماکن متبرکه مذهبی و مساجد


آئین نامه اجرائی بر اساس ماده 5 قانون تغییر نام وزارت و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن


اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان


اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها


اساسنامه سازمان عموان اراضی شهری استان تهران


اساسنامه سازمان تامین اجتماعی


اساسنامه سازمان مسکن


اساسنامه شورای عالی طرحهای انقلاب


تصویب نامه درباره الحاق سه تبصره به ماده 10 آئین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه های مسکونی


تصویبنامه درباره اجازه امضای پروتکل الحاقی به عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزئی بین ایران و ترکیه


تصویبنامه راجع به تعیین اعضاء مجامع عمومی بانکها