×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

دستورالعمل نحوه ارجاع کار و ضوابط تشخیص صلاحیت و تعیین پیمانکاران مورد نیاز مناقصه کارهای استانی (طرحهای خاص ناحیه ای )


تصویبنامه راجع به استفاده از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی از وسایل شرکتهای دولتی حمل و نقل اعم از دریائی - هوائی - زمینی و راه آهن


تصویبنامه درباره تعیین مدیران موقت جهت سرپرستی و اداره مؤسسات و شرکتها


لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری


لایحه قانونی اداره و تملک سهام شرکت ها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور


لایحه قانونی اصلاح (لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 6 25 ) و ( لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 1358 12 8


لایحه قانونی الحاق یک بند به لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی مصوب 1358 10 5


لایحه قانونی راجع به انتقال وسائط نقلیه عمومی به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه


جرائم ارتکابی متعدد اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد


لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354


اساسنامه سازمان نقشه برداری کشور (شرکت سهامی خاص)


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه برداری از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه


اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 6 25


لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور


لایحه قانونی راجع به وصول عوارض شهرداری از کسانیکه با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت میکنند


لایحه قانونی اصلاح ماده 16 قانون گذرنامه مصوب پانزدهم اسفند ماه 1351


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به تجدید نظر در آراء صادره از طرف هیئتهای حل اختلاف موضوع ماده 43 قانون کار مصوب 1358 9 21


لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی مصوب 1358 6 25


لایحه قانونی اصلاح تبصره ماده 8 لایحه قانونی دادگاههای عمومی