×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

لایحه قانونی اصلاح بند 6 ماده 37 قانون امور گمرکی و الحاق یک تبصره به آن


آئین نامه اجرائی مربوط به لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت


لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت


لایحه قانونی انتخاب اولین رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی تمدید مدت مقرر در ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعان مستأجر مصوب بیست و سوم دیماه 1347


لایحه قانونی الحاق به ماده 37 قانون محاسبات عمومی


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون منع استخدام کسانیکه متدین به یکی از ادیان رسمی نیستند


لایحه قانونی راجع به انتشار اوراق قرضه


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 16 قانون امورگمرکی


اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران


لایحه قانونی ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران وتشکیل شرکت ملی فولاد ایران


لایحه قانونی راجع به لغو تعهد فراغ التحصیلان مراکز تربیت معلم و مؤسسات وابسته به آن و دانش آموزان فارغ التحصیل دبیرستانها که از مزایای آموزش رایگان بهره مند شده اند در صورت انصراف از استخدام آنان


لایحه قانونی شمول معافیت های مندرج در لایحه قانونی معافیت کلیه دارو و وسایل پزشکی ومصرف شدنی بیمارستانهای وزارت دفاع ملی از پرداخت حقوق گمرکی و لایحه قانونی معافیت کالاهای مورد مصرف


لایحه قانونی اصلاح عنوان قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و الحاق 3 تبصره به ماده 102 قانون مزبور و اصلاح تبصره 5 همان ماده


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانکها


لایحه قانونی اصلاح تبصره ماده 5 قانون گذرنامه


لایحه قانونی راجع به تنظیم وتصویب بودجه سال 1358 شهرداریهای کشور بدون رعایت مقررات ماده 68 قانون شهرداری


لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداری


لایحه قانونی اصلاح بعضی از موارد آئین نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران و الحاق مواد و تبصره هائی به آن


لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی از مواد اساسنامه شرکت هواپیمائی ملی ایران مصوب 1347