×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک


لایحه قانون الغاء قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها


لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف


لایحه قانونی تشکیل صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی و لغو قوانین بیمه کشاورزی و صندوق امداد روستائیان


تصویبنامه درباره تعیین مدیر موقت برای اداره کارخانه قالی بافی کیمیا


قانون اساسی


لایحه قانونی راجع به تجدید نظر در آراء صادره از طرف هیئت های حل اختلاف موضوع ماده 43 قانون کار


لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای برای رشد نهادهای انقلاب د ر وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری


لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی


لایحه قانونی تمدید مهلت های مقرر در مواد 146 و 147 و تبصره یک ماده 148 قانون ثبت


لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات


لایحه قانونی اصلاح تبصره ذیل ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری


لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی


لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی


لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت


قانون نحوه واگذاری واحیاءاراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی اداره امور بانکها