×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران


قانون استفاده موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی از معافیتهای گمرکی دانشگاه ها


قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری


قانون موافقتنامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون اصلاح قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه


آئین نامه اجرائی ماده 26 الحاقی به قانون بیمه های اجتماعی روستائیان


قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد


اساسنامه سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی وزارت تعاون و امور روستاها


قانون تمدید مهلت مقرر در مواد 5 و 10 قانون نوسازی و عمران شهری


قانون اصلاح قانون اجازه عضویت ایران در کمیته مشورتی بین المللی پنبه مصوب 22 اردیبهشت ماه 1348


اصلاح قانون بیمه های اجتماعی روستائیان مصوب 1348 و قانون مواد الحاقی به قانون مذکور مصوب 1349


قانون اصلاح قسمتی از اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران


قانون اصلاح ماده 9 قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب سال 1328


اصلاح آئین نامه اجرائی مالیات بر اراضی بایر موضوع تبصره 4 ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم


اصلاح پاره ای از مواد آئین نامه معاملات دولتی


قانون اصلاح ماده یک اضافه شده به آئین دادرسی کیفری


قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج


قانون موافقتنامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ایتالیا


قانون تصویب پروتکل تشکیل شرکت سهامی مختلط امور حمل و نقل ایران و شوروی


قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق