×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی موضوع ماده (172) قانون مالیات های مستقیم


تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام بنیاد امیر کبیر موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته وعلوم محیطی موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام بنیاد امیرکبیر موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی موضوع ماده (172)قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام مرکز ژنتیک موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشگاه علوم انسانی موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه در خصوص وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشگاه پلیمر ایران موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه در مورد وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام موسسه مطالعات علوم شناختی موضوع ماده 172) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام بنیاددانشناه فارسی موضوع ماده (172)قانون مالیاتهای مستقیم


تصویبنامه راجع به وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به نام پژوهشکده صنایع و رنگ موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا


نامه دفتر امور قضائی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشعر بر عدم تعلق پاداش خدمت به کارمندان شهرداری مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت ، مغایر قانون است


مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده جزء سابقه خدمت دولتی محسوب و انتقال از یک واحد دولتی به واحد دولتی دیگرسالب حق مذکورنیست


منحصرا در موارد خاص که نوع کار ایجاب کند به سازمان تامین تامین اجتماعی اجازه داده شده است که میزان حق بیمه را محاسبه و مطالبه نماید


درصورت اجتماع شرایط پرداخت توام فوق العاده خاص وکارانه بلامانع است


بخشنامه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در مورد ممنوعیت نصب کیت بر روی خودروهای دولتی وشخصی غیرقانونی است


بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی برالزام سردفتران سردفتران به پرداخت 20 درصد حق التحریر گواهی امضاء به کانون سردفتران و دفتریاران خارج حدوداختیارات سازمان مذکوراست