×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی مربوط به پرداخت بهای نسق


تصویبنامه راجع به اصلاح جدول حقوق ونرخهای خدمات پستی


آئین نامه اجرائی بند 4 تبصره 12 قانون بودجه سال 1367 کل کشور


اساسنامه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی


آئین نامه نحوه تامین تجهیزات و مواد مصرفی مربوط به طرحهای تحقیقاتی و نیمه صنعتی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی پژوهشی وابسته به آنها


تصویبنامه راجع به الحاق 2 تبصره به آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی


در تبصره یک ابلاغیه قانون (( مجوز اداره مستقل داروخانه وسیله کمک داروسازان کشور )) کلمه (( بخشها )) از قلم افتاده که عبارت صحیح آن به شرح ذیل اعلام میگردد


تصویبنامه راجع به دارندگان سند مسافرت


تصویبنامه راجع به تعرفه چاپ آگهی های دولتی در سال 1367


اصلاحیه قانون تشکیلات ووظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


اساسنامه جدید سازمان زمین شهر ی


تصویبنامه راجع به مصوبات تکمیلی و اصلاحی در موردکارکنان داوطلب اعزام به جبهه


آئین نامه اجرائی تبصره 35 قانون بودجه سال 67 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( 8 ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1367


آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1367 کل کشور


تصویبنامه راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوریت


آئین نامه اجرائی بند ((ب )) تبصره 13 قانون بودجه سال 1367 کل کشور


تصویبنامه راجع به بیمه حادثه و فوت کارکنان دولت و سازمانهای وابسته


اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان


آئین نامه دریافت حق الزحمه خدمات فنی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران موضوع مواد 4 و11 قانون سازمان انرژی اتمی و بند 10 تبصره 12 قانون بودجه سال 1367