×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ذیل ماده 67 آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک


تصویبنامه در خصوص ورود به کشور و خروج آن از طریق فرودگاه اردبیل


تصویبنامه در خصوص برگزاری دوره های آموزش خاص در دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور به اصلاح آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک


تصویبنامه در خصوص مبارزه با قاچاق کالا در مرز های ورودی کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار


تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1378 به شرح زیر تعیین میشود


تصویبنامه در خصوص الحاق جدول شماره 5 به آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به اصلاح آیین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مطبوعات


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به قیمت گذاری داروهای دامی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به تعیین بهای فروش دویست دستگاه تراکتور


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص صدور کود شیمیایی


تصویبنامه راجع به افزایش حقوق مستمریهای بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی


تبصره الحاقی به ماده 225 آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها


ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1377


تصویبنامه در خصوص سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال 1377 (1998 میلادی )


تصویبنامه در خصوص شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت


تصویبنامه در خصوص تعرفه ثبت اسناد رسمی


آئین نامه مالی شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرک ایران