×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

قانون استفساریه بند «هـ» تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


قانون تشکیلات شورای نگهبان


تصویبنامه راجع به ماموریت مستخدمان رسمی به ستاد اقامه نماز


قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی


آئین نامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران


اصلاح تبصره 2 ماده 49 آئین نامه سازمان بازرسی کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصویبنامه در خصوص تعیین ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه


تصویبنامه راجع به صادر کتب و نشریات


اصلاحیه تصویبنامه شماره 102306 ت 19511 هـ مورخ 1377 8 27


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص نرخ ارز تخصصی به نهادهای دام و طیور


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به بهای فروش تراکتور


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد خروج برخی کالاها از شمول طرح تنظیم بازار


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به قیمت فروش کمباین


قانون استفساریه بند «ب» تبصره 38 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


قانون استفساریه نسبت به 1 - تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی و 2 - بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


آئین نامه مجله حقوقی دادگستری


آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی- مصوب 1365


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در مورد فروش کالا